ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp.140,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
.net
Rp.145,000
1 سال
Rp.145,000
1 سال
Rp.145,000
1 سال
.biz
Rp.160,000
1 سال
Rp.160,000
1 سال
Rp.160,000
1 سال
.org
Rp.150,000
1 سال
Rp.150,000
1 سال
Rp.180,000
1 سال
.asia
Rp.190,000
1 سال
Rp.190,000
1 سال
Rp.190,000
1 سال
.me
Rp.286,000
1 سال
Rp.286,000
1 سال
Rp.286,000
1 سال
.mobi
Rp.197,000
1 سال
Rp.197,000
1 سال
Rp.197,000
1 سال
.co.id
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.web.id
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
.or.id
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
.ac.id
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
.sch.id
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
.club
Rp.75,000
1 سال
Rp.75,000
1 سال
Rp.75,000
1 سال
.my.id
Rp.60,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.60,000
1 سال
.biz.id
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.co
Rp.300,000
1 سال
Rp.300,000
1 سال
Rp.300,000
1 سال
.host
Rp.1,100,000
1 سال
Rp.1,100,000
1 سال
Rp.1,100,000
1 سال
.name
Rp.105,000
1 سال
Rp.105,000
1 سال
Rp.105,000
1 سال
.website
Rp.50,000
1 سال
Rp.300,000
1 سال
Rp.300,000
1 سال
.in.net
Rp.25,000
1 سال
N/A
N/A
.xyz
Rp.50,000
1 سال
Rp.160,000
1 سال
Rp.160,000
1 سال
.in
Rp.210,000
1 سال
Rp.210,000
1 سال
Rp.210,000
1 سال
.audio
Rp.170,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
.cn
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.de
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.es
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.eu
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.info
Rp.75,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
.live
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
.news
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
.pw
Rp.50,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
.sexy
Rp.250,000
1 سال
Rp.250,000
1 سال
Rp.250,000
1 سال
.space
Rp.40,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.studio
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
Rp.280,000
1 سال
.us
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.click
Rp.130,000
1 سال
Rp.130,000
1 سال
Rp.130,000
1 سال
.work
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
.one
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
.ru
Rp.100,000
1 سال
Rp.100,000
1 سال
Rp.100,000
1 سال
.top
Rp.50,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
Rp.170,000
1 سال
.id
Rp.275,000
1 سال
Rp.275,000
1 سال
Rp.275,000
1 سال
.trade
Rp.100,000
1 سال
Rp.100,000
1 سال
Rp.100,000
1 سال
.company
Rp.240,000
1 سال
Rp.240,000
1 سال
Rp.240,000
1 سال
.xxx
Rp.150,000
1 سال
Rp.1,250,000
1 سال
Rp.1,250,000
1 سال
.go.id
Rp.85,000
1 سال
Rp.85,000
1 سال
Rp.85,000
1 سال
.edu
Rp.2,500,000
1 سال
N/A
Rp.2,500,000
1 سال
.cloud
Rp.140,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
Rp.140,000
1 سال
.download
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
.science
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
.stream
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
.wiki
Rp.450,000
1 سال
Rp.450,000
1 سال
Rp.450,000
1 سال
.win
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
Rp.50,000
1 سال
.ponpes.id
Rp.75,000
1 سال
Rp.75,000
1 سال
Rp.75,000
1 سال
.site
Rp.130,000
1 سال
Rp.525,000
1 سال
Rp.525,000
1 سال
.shop
Rp.495,000
1 سال
Rp.495,000
1 سال
Rp.495,000
1 سال
.online
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال
Rp.120,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains